ברסלב ניוז APK

Version:0.0.4
Uploaded on:Sep 21, 2019
Developer:Shtibel Com LTD

ברסלב ניוז apk details

Version:0.0.4
Uploaded on:May 9, 2019
Developer:Shtibel Com LTD
Package name:com.shtibel.breslevnews
Size:2MB
Required Android version:
Downloads:5

What's new in ברסלב ניוז version 0.0.4

New app version - faster

Download older ברסלב ניוז versions

 • labelברסלב ניוז 0.0.4 Free APk Download

  Version: 0.0.4

  Version Code: 4

  Required Android version: 4.4

  Minimum SDK Level: 19

  MD5: 33f24ef3dfe2b5e6fded37dc80c056ec

  SHA1: 431b603cdd4e50353f18c7ba5786382becc24b25

  Download